Nabestaanden ontzorgen - Deel I

Gepubliceerd op 16 februari 2021 om 23:55

Op veel belangrijke zaken in het leven bereiden mensen zich voor, zoals bijvoorbeeld voor het kopen van een huis, wanneer men gaat trouwen of wanneer er een baby verwacht wordt.

Wanneer we kijken hoe men zich voorbereidt op het ouder worden en daardoor het mogelijk niet meer in staat zijn tot handelen en/of op het laatste afscheid. Dan zie je vaak, dat men zich hier niet altijd goed op voorbereidt. Zowel voor jong als oud is het prettig om je zaken goed te regelen. Zodat als het zo ver is, zaken vastgelegd zijn. Hierdoor kunnen je nabestaanden zich focussen op het verlies.

Foto door Janson K. via Pexels

Wat kun je zelf doen om je hierop voor te bereiden? In dit blog en de komende blogs volgen een aantal tips.

In het levenstestament (treedt in werking bij leven) leg je vast wie je financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet meer kunt (bijv. door als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen, als je in en coma bent geraakt of als je bijvoorbeeld een beroerte gehad hebt). En op welke manier die persoon dat zal doen.

Een levenstestament omvat vaak twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Je legt alle gewenste zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen.

In een wilsverklaring kun je aangeven welke medische behandelingen gewenst zijn en welke niet, denk hierbij aan geen reanimatie bij een hartstilstand of een verzoek om euthanasie opschrijven bij uitzichtloos lijden en ondraaglijk lijden. Het geeft echter geen garanties dat het verzoek uitgevoerd wordt, aangezien een arts aan alle wettelijke eisen zal moeten voldoen. Deel deze informatie ook je huisarts/behandelend arts, zodat hij/zij op de hoogte is. Hierbij dient het formulier voorzien zijn van voornaam, achternaam, datum en handtekening.

Zorg ervoor, dat duidelijk is voor je nabestaanden of je na je overlijden je organen en/of weefsels wil doneren of niet. Dit kun je voorafgaand aan je overlijden bij leven regelen via het Donorregister.

Een uitvaartverzekering afsluiten of er voor zorgen, dat je voldoende spaargeld hebt voor je uitvaart.

Een testament opstellen bij de notaris. In een testament kun je zelf vastleggen wie je erfgenamen zijn en aan wie je je bezittingen na wil laten. Daarnaast kun je ook aangeven wie je er na je overlijden zal zorgen voor de afwikkeling van je nalatenschap (ook wel executeur testamentair genoemd). Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden.

Een codicil is een handgeschreven, gedagtekend en door de erflater zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Voorbeelden van roerende zaken zijn bijvoorbeeld sieraden, meubels, boeken, kleding etc.). In een codicil kunnen ook de uitvaartwensen omschreven worden. Er kan geen geld nagelaten worden aan personen en je kunt geen executeur aanwijzen. Let op, het is van belang, dat als er wijzigingen zijn, dat het oude codicil vernietigd wordt en vervangen door het nieuwe codicil. Het kan helpen om het codicil te delen met de mensen aan wie u spullen toewijst. Hierdoor kun je voorkomen dat erfgenamen het codicil mogelijk verborgen houden.

Een levensverzekering afsluiten, zodat je nabestaanden een bedrag uitgekeerd krijgen op het moment dat je overlijdt.

Als je een koopwoning bezit, dan kun je bij leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Na jouw overlijden keert de verzekeraar een bedrag uit ten gunste van de hypotheek.

In de volgende blogs zal er dieper ingegaan worden de volgende zaken:

  • De keuze voor begraven of cremeren
  • Het vastleggen van de uitvaartwensen
  • Digitale nalatenschap