Wat is nabestaandenzorg?

Zowel zakelijke als emotionele zorg rondom een overlijden staan centraal tijdens nabestaandenzorg. Er wordt informatie en advies op de persoonlijke situatie van de nabestaande gegeven. Persoonlijk contact, aandacht, vertrouwen en zijn hierbij uitgangspunt.

Nabestaandenzorg richt zich naast de gidsfunctie met betrekking tot het verstrekken van informatie en advies op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar specialisten waarbij geen commerciële belangen spelen.

Nabestaandenbegeleider Linda biedt Nabestaandenzorg kort na het overlijden die bestaat uit:

  • Zakelijke en emotionele zorg na overlijden
  • Gesprek over je dierbare, het overlijden, wat er is gebeurd en hoe het met je is?
  • Heb je ergens specifieke wensen of behoeftes
  • Hoe ga je het leven weer invullen zonder de nabijheid van je naaste
  • Er wordt informatie en advies verstrekt op basis van jou specifieke situatie over o.a. notaris, erfrecht en nalatenschappen, bankzaken, verzekeringen, belastingen, huisvesting, pensioenen, melding van overlijden aan verschillende instanties, het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, social media accounts enzovoort.

Wat betekent Nabestaandenzorg voor mij?

  • Met Nabestaandenbegeleider Linda heb je naast een luisterend oor, ook iemand die stilstaat bij jouw gevoelens en emoties. Er is begrip, troost en erkenning voor jouw verdriet. Waarbij we daarnaast de handen inéén slaan, zodat je op basis van je eigen wilskracht de stappen kunt zetten om de zaken af te handelen die nog gedaan moeten worden. Als dit gedaan is, ontstaat er rust en ruimte om te rouwen, want dan is ook de papierwinkel uit het hoofd.
  • Inzicht en overzicht in wat gedaan moet worden en wat op korte termijn dient te gebeuren en wat nog kan wachten.