FAQ (Frequently Asked Questions)

Wat moet ik regelen bij een overlijden?

Je zult een aangifte van het overlijden moeten doen. Wanneer iemand thuis overlijdt, dan schakel je hiervoor de huisarts in. Deze zal een verklaring omtrent overlijden opmaken. Gebeurt het in een verpleeghuis of een ziekenhuis, dan wordt de verklaring vaak door de behandelend arts opgesteld. De verklaring omtrent overlijden is nodig om toestemming (verlof) tot begraven of cremeren te krijgen. Zonder dit verlof mag men niet begraven of cremeren.

Daarnaast zal er een uitvaart geregeld moeten worden. Hiervoor wordt vaak een uitvaartondernemer ingeschakeld. Samen met de uitvaartondernemer wordt invulling gegeven aan de uitvaart. Hier kan Nabestaandenbegeleider eveneens een rol in spelen.

Na de uitvaart dient de administratie en de nalatenschap afgewikkeld te worden namens je overleden partner, ouder, kind of andere dierbare.

Ben ik vrij in de keuze voor een uitvaartondernemer?

De keuze is vrij. Je bent niet gebonden aan een uitvaartondernemer. Let wel: een uitvaartondernemer zal nabestaanden adviseren en begeleiden bij de keuzes die zij zullen maken rondom een overlijden. Zij zullen schakelen namens de nabestaanden met de beheerders en/of medewerkers van een begraafplaats, crematorium of kerk om zo zaken voor te bereiden voor de uitvaart.

Wat belangrijk is bij de keuze voor een uitvaartondernemer is, dat je er een goed gevoel bij hebt, want je zult in de dagen na het overlijden tot en met de dag van de uitvaart veel contact hebben met deze persoon.

Hoe weet ik of mijn dierbare al zaken geregeld heeft met betrekking tot zijn of haar overlijden?

Wanneer er bij leven niet over gesproken is, dan kun je de volgende zaken controleren:

  • Controleer of er al zaken geregeld zijn door overledene zelf voorafgaand aan het overlijden
  • Zijn de uitvaartwensen kenbaar gemaakt aan nabestaanden, op papier (uitvaartwensenformulier) of al besproken met een uitvaartondernemer?
  • Had de overledene een uitvaartverzekering of een andere financiële regeling?
  • Was de overledene lid van een uitvaartvereniging?
  • Is er een testament?
  • Is er een wilsbeschikking of codicil?
  • Is de overledene donor?
  • Is er een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten?

Praat zo veel mogelijk bij leven met je dierbaren over wat te doen bij overlijden, zodat je bij overlijden bovenstaande lijst niet hoeft na te gaan. Wanneer zaken duidelijk zijn, dan geeft dit rust en kun je in lijn met het gedachtegoed van je naaste de uitvaart regelen.

Waar begin ik bij het opruimen van het huis van een overledene?

Het leegmaken van een kamer in een verpleeghuis of zorginstelling of een woning leegmaken is een taak waar je vaak tegen opziet in tijden van rouw en verlies. Je bent namelijk ook nog met allerhande beslommeringen qua uitvaart en administratie bezig. Toch is het belangrijk dat ook dit goed vooraf geregeld wordt.

Het beste is om één iemand verantwoordelijk te maken voor de coördinatie, zodat je elkaar niet voor de voeten kunt lopen en één persoon het centrale aanspreekpunt is. Je kunt het beste kamer voor kamer beginnen om zo volgens een plan het huis leeg te ruimen. Wanneer je per kamer werkt, zorg je dat je het overzicht bewaakt. Voor verdere hulp en/of advies neem contact met mij op.

Wie is verantwoordelijk voor de foto's op de website van Nabestaandenbegeleider?

De natuurfoto's en portretfoto's van Linda Haring zijn door Sylvia Fransen van PUUUR Photography gemaakt. Overige afbeeldingen zijn stockfoto's o.a. van Pexels. 

Wat is het Landelijk Platform Nabestaandenzorg?

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg (LPN) bestaat uit professionele nabestaandenbegeleiders die zich bezig houden met verlies, rouw en alle zakelijke aspecten die rondom of na een overlijden op iemand afkomen. De ondersteuning bestaat zowel uit hulp bij de zakelijke afwikkeling als uit emotionele begeleiding.

Wat is Condole?

Condole is een app en website waar herinneringen aan dierbaren levend gehouden worden. Daarnaast biedt Condole nabestaanden ruimte voor medeleven, herinneringen en troost. Tevens kun je er ondersteuning, tips en informatie vinden na een verlies.