Rouw op de werkvloer

Medewerker verliest een dierbare

Wanneer een werknemer een dierbare verliest, heeft dit naast privé ook zakelijk vaak impact. Er dienen zaken regelt te worden, zoals een uitvaart, de dag van de uitvaart zelf, maar ook kan er (onverhoopt) ziekteverzuim optreden.

Hoe mensen met het overlijden van een dierbare omgaan verschilt, de een wil zo snel mogelijk weer aan de slag om zo afleiding te hebben en een ander moet er voorlopig niet aan denken om de werkzaamheden te hervatten.

Wanneer we kijken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan zou je als werkgever ook op dit gebied er moeten zijn voor je werknemers, aangezien zij vaak het grootste kapitaal van de onderneming zijn.

Bedrijf verliest een collega

Niet alleen medewerkers kunnen naasten verliezen, je kunt als bedrijf ook geconfronteerd raken met het verlies van een collega. Is er opvang en aandacht voor de collega's van de overleden collega, hoe wordt er omgegaan met de werkzaamheden van de collega die het bedrijf ontvallen is? Hoe ga je als bedrijf met zo'n situatie om? 

Wat kun je als werkgever in bovenstaande situaties doen?

Individuele ondersteuning

Tailormade invulling en afhankelijk van wens werknemer/werkgever.

Advies & voorlichting aan werknemers

Tijdens een bijeenkomst zal Nabestaandenbegeleider Linda voorlichting geven, waarbij werknemers en leidinggevenden meer kennis en inzicht krijgen in het rouwproces. Daarnaast is er ook veel aandacht voor hoe je om kan gaan met een rouwende collega en ruimte voor eigen inbreng. Collega's kunnen een grote rol spelen in rouwverwerking als steunpunt op de werkvloer.

Rouwprotocol

Met een rouwprotocol wordt duidelijk voor leidinggevenden en medewerkers hoe te handelen bij een verlies van een naaste van een collega of bij het verlies van een collega. Het rouwprotocol geeft inzicht hoe de getroffen medewerker(s) zo goed mogelijk opgevangen kunnen worden.

Wat levert het je op als werkgever?

  • Aandacht en betrokkenheid bij de werknemer = loyaliteit
  • Personeel die op de hoogte zijn hoe om te gaan met een rouwende collega
  • Vermindering van kans op ziekteverzuim na een overlijden
  • Positieve balans versus kosten-baten investering in rouwbegeleiding op werk versus ziekteverzuim