Professional organizing

Wanneer iemand overlijdt, dan laat iemand spullen na. Er zal een moment gaan komen, dat die spullen opgeruimd gaan worden. Dit moment komt voor de een eerder dan voor de ander, aangezien er aan veel spullen een emotionele waarde hangt. De een neemt ook makkelijker afscheid van spullen en bewaart de herinneringen in het hart en de ander hecht meer aan tastbare voorwerpen om de nagedachtenis aan iemand levend te houden.

In tijden van rouw en verlies vraagt men zich vaak af, waar en wanneer begin je met het opruimen en hoe ga ik dat doen.

Bij ziekte en/of naderend overlijden

Wanneer iemand ziek is en zijn overlijden ziet aankomen, dan heeft men vaak ook nog behoefte om zijn of haar nabestaanden niet te belasten met zijn of haar spullen. De persoon in kwestie wil graag rust, ruimte en overzicht in huis creëren voor zijn dierbare, zodat deze straks na zijn of haar overlijden tijd heeft om te rouwen.

Nabestaandenbegeleider Linda kan van dienst zijn om hierbij te begeleiden.

Bij overlijden

Woonachtig in een koop- en/of huurwoning

Na een overlijden moet je een uitvaart regelen en zal je keuzes moeten maken ten aanzien van bezittingen van de overledene.

Ook voor een woning waarbij er wel of geen tijdsdruk is, kan je er langdurig over doen om afscheid te nemen van spullen van je dierbare. Nabestaandenbegeleider kan je hierbij van dienst zijn, zodat de woning leeggeruimd wordt, waarbij je zorgvuldige keuzes maakt ten aanzien wat je wilt houden of wegdoen (in overleg met de andere nabestaanden).

Woonachtig in een verpleeghuis of zorginstelling

Wanneer je dierbare overlijdt in een verpleeghuis of zorginstelling, dan dient de woonruimte ook vaak binnen een aantal dagen leeg gemaakt te worden. Je bent in die dagen vaak al druk met het regelen van de uitvaart en dan heb je ook nog eens deze extra druk erbij.

Als je het moeilijk vindt om je naast de uitvaart ook nog eens bezig te houden met het leegruimen van de woonruimte van je dierbare, je hoofd er gewoonweg niet naar staat of als je er geen zin in hebt, dan kun je samen met Nabestaandenbegeleider Linda de spullen opruimen in de kamer of de woonruimte leegruimen. Dit kan je helpen bij het verwerken van het verlies en de rouw. Je kunt het uiteraard ook in zijn geheel uitbesteden. Wanneer we samen aan de slag gaan, dan bepalen we in overleg welke spullen je wit bewaren voor jezelf of voor andere nabestaanden en welke spullen je weg wilt geven of weg kunnen.